Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

mup
Jak minął dzień? Nie pytam. I tak widzimy się rzadko. To już chyba rok odkąd na Ciebie nie patrzę. Raczej nie podajemy sobie rąk. Raczej nie pokazujemy palcem. Raczej mało obchodzimy się nawzajem.
Reposted byitmakesmecalmsiostryszokolattecaataleya

July 07 2015

mup
3246 d73c
Reposted bykejciorfotofobcefeidaatrantaDeathlylostmole-w-filizancesoftlyEstiiSkydelananiuszkaBe-LovedtildebjureczkoscorpixkobietyltestrzepymalinowowazupamarzenfascynacjeSkydelan
mup
2573 5d05 500
mup
2425 2d56 500

July 05 2015

mup
6278 9632
Reposted byenterthevoidbetheraiteniskowoalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowuumlautszpaqusbarleyviolethillxalisilmeRavynapsychodelikjethrarisa
mup
6044 01bd
Reposted byzizz zizz

July 04 2015

mup
2321 4fd3
mup
2032 32c2 500
Reposted bykulkacurly kulkacurly
mup
1716 500e 500
Reposted bydancingwithaghostniktwaznynastypsychoticpdgCatdaddyfujitsuhimpressionantee-modalna-artenterthevoid

July 02 2015

mup
8025 f9b5
Reposted bykarenmuseUnrealUnrealityachikupomidorekgabryniamicomomicuandox-ray

July 01 2015

mup
2855 1213 500

June 30 2015

mup
2226 6585 500
Reposted byzitabel zitabel

June 28 2015

mup
5503 8379
mup
5501 1406
Reposted bypoduszkanatwarzyPaintedinredak123nwhashtak-niewiele
mup
5467 866e
mup
5466 de6c
Reposted byak123nwhash
mup
5464 89bf
Reposted by3kasiula3thisisntrealitytohuwabohublackandwhitebynlmbychanceqbshtallScofieldhashdarthsadiceternaljourneyyouknowmebetterlincoln123cosdziwnego
mup
5463 4554 500
Reposted bythemassassilivingak123nwhash
mup
5438 90b0 500
mup
5421 2720
Reposted bydrooonka drooonka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl